fbpx

GİZLİLİK ve ÇEREZ POLİTİKASI

GİZLİLİK POLİTİKASI

True Blue Turizm Anonim Şirketi  – Payava Hotel  çerezleri 4 farklı kategoriye ayırmaktadır:

Kişisel Verileriniz Nasıl İşlenebilir?

6698 Sayılı KVKK uyarınca payavahotel.com ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik veya herhangi bir veri parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmekte, kaydedilmekte, saklanmakta, değiştirilmekte, yeniden düzenlenmektedir. kayıt sistemi kısaca veri üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir. tarafımızdan halledilebilir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak değerlendirilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Paylaştığınız kişisel veriler,

Müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin gereklerini sözleşme ve teknolojinin gereklerine uygun olarak yerine getirmek, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla;

Kamu güvenliği ve hukuki uyuşmazlıklara ilişkin konularda talep halinde ve mevzuata uygun olarak savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi vermek;

Üyelerimize geniş bir yelpazede imkanlar sunmak veya bu imkanları yasal çerçevede sunabilecek kişi veya kurumlarla paylaşmak amacıyla

Reklam tercihlerini analiz etmek,

6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlem görecektir.

Kişisel Verileriniz Nasıl Toplanıyor?

Kişisel verileriniz,

payavahotel.com internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar ile ad, soyad, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler; konum verisi şeklinde, kullanıcı adı ve şifre kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihler, gerçekleştirilen işlemlere ait IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme zamanı ve detaylarını içeren veriler;

payavahotel.com ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusunda bulunmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla, kişisel verilerini paylaşan kişilerden elde edilen, fiziki veya sanal ortamda, yüz yüze veya mesafeli olarak, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamda paylaşılan kişisel verilerdir;

Ayrıca, farklı kanallardan dolaylı olarak elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlarla kullanılan (mikro) web siteleri ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sağladığı veriler, sosyal medya platformları (Facebook, Twitter, Google, Instagram, Snapchat vb.) gibi sosyal paylaşım sitelerinden paylaşıma açık olan profil ve verilerden; işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

KVKK Yürürlüğe Girmeden Önce Elde Edilen Kişisel Verileriniz

payavahotel.com, KVKK'nın yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce yayın hayatına başlamadığı için bu tarihten önce saklanan herhangi bir kişisel verimiz bulunmamaktadır. (Eğer web siteniz bu tarihten önce veri topluyorsa, verilerin ne şekilde işlendiği ve muhafaza edildiği belirtilmelidir).

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Yukarıda belirtilen yöntemlerden herhangi biriyle toplanan kişisel verileriniz, Türkiye'de işlenmek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, KVKK kapsamında kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak (Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilmiş ve kişisel verilerin korunması konusunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere) hizmet alınan aracılara da aktarılabilecektir.

Kişisel Verileriniz; Ürün ve hizmetlerin sunumu ve tanıtımı için işbirliği yaptığımız ve/veya hizmet aldığımız iş ortaklarımıza, Acil bir çağrı durumunda yerinizi tespit edecek yetkili mercilere, Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra daireleri gibi diğer resmi kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına, payavahotel.com ile ticari ilişkisi bulunan, i'de yerleşik ve telefon numaranıza sahip tüzel kişilere, gerekli görüldüğünde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması

payavahotel.com, KVKK'nın 12. maddesi uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek suretiyle, kişisel verilerinizin saklandığı sistemlere ve veri tabanlarına yetkisiz kişilerin erişimini engellemek; bunların muhafazasını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik tedbirlerini almakla yükümlüdür. Kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edildiğinin öğrenilmesi halinde, durum derhal yasal düzenlemeye uygun olarak ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na bildirilecektir.

Kişisel Verilerin Güncel ve Doğru Tutulması

KVKK'nın 4. maddesi uyarınca payavahotel.com'un kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda payavahotel.com'un yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için üyelerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşmaları veya web sitesi/mobil uygulama üzerinden güncellemeleri gerekmektedir.

Kişisel Veri Sahiplerinin 6698 Sayılı Kanun Kapsamındaki Hakları

6698 sayılı KVKK'nın 11. maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, ilgili madde uyarınca Kişisel Veri Sahibi'nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:

Personal Data Owner, by applying to payavahotel.com (data controller), about himself;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

İletişim ve Uygulama Yöntemi

payavahotel.com tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin yer aldığı internet adresinde ilan edilecektir.

Kişisel Veri Sahipleri soru, görüş veya taleplerini [email protected] e-posta adresine yöneltebilirler.

payavahotel.com taleplere, gerekçeli olmak ve 30 gün içinde cevap vermek kaydıyla, yazılı veya dijital ortamda olumlu/olumsuz yanıt verebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemlerin ücretsiz olması esastır. Ancak, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, payavahotel.com ücret talep etme hakkını saklı tutar. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 13. maddesi uyarınca belirlenen tarife üzerinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenir.

Kişisel verilerinizi web sitemizde, uygulamalarımızda ve diğer kanallarımızda paylaşarak, Kişisel Veri Politikamız ile politikamızda yer alan işleme şartları, işleme yöntemleri, aktarımı, satışı ve ilgili diğer hususları, payavahotel. com ile paylaşılan verilerin, bir sosyal medya uygulaması olan web sitesinde, uygulamalarda ve KVKK'da büyük önem arz eden belirli bir konu hakkında bilgilendirilmek, sosyal medya mecralarında kullanıldığını, bildirim ve önerilerde bulunulduğunu, üyelerin faydasına olmak kaydıyla ticari olarak üçüncü kişilerle paylaşılabileceğini ve bunu kabul ettiğinizi, yasal haklarınızı kullanmadan önce payavahotel.com'a başvurduğunuzu Özgür iradeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza olarak tanımlanan açık rıza ile kabul ettiğinizi beyan edersiniz.

Bu sözleşme en son 12/08/2021 tarihinde güncellenmiştir.

ÇEREZ POLİTİKASI

True Blue Turizm Anonim Şirketi - Payava Hotel ve ortaklarımız, çevrimiçi deneyiminizi geliştirmek için "çerezler" ve diğer izleme teknolojilerini kullanır. Çerezler, tercihlerinizi kaydetmek için bilgisayarınızdaki tarayıcıda tutulan metin dosyalarıdır. Payava Hotel, Hizmet ve İnternet kullanımını anlamak ve Payava Hotel İnternet sayfalarındaki ürünleri, içeriği, teklifleri veya hizmetleri geliştirmek veya uyarlamak için çerezleri ve diğer izleme teknolojilerini kullanır.

True Blue Turizm Anonim Şirketi  – Payava Hotel  çerezleri 4 farklı kategoriye ayırmaktadır:

Kesinlikle Gerekli Çerezler

a) Bu çerezleri size Payava Hotel İnternet sayfalarında minimum seviyede hizmet vermek için kullanıyoruz
b) Bu çerezleri Payava Hotel İnternet sayfalarındaki güvenliği artırmak için kullanıyoruz
c) Bu çerezler zorunludur ve Payava Hotel İnternet sayfalarından kaldırılamaz
d) Genellikle, tarayıcınızdan istediğiniz zaman çerezleri devre dışı bırakabilirsiniz.

Performans Çerezleri

a) Payava Hotel mantıksal analiz, açılan anket pencereleri, genel performans ve bulunabilirlik takibi ile çevrimiçi olarak sunduğumuz hizmetleri iyileştirmek için performans çerezlerini kullanır
b) Bu çerezler isteğe bağlıdır ve bu sayfanın üstündeki çerez ayarları iletişim kutusundan kaldırılabilir.

İşlevsel Çerezler

a) Payava Hotel İnternet sayfalarımızı tekrar ziyaret ettiğinizde oturum açma kimlik bilgilerinizi hatırlamak için işlevsel çerezler kullanır
b) Bu çerezleri ayrıca yaptığınız bazı seçimleri hatırlayarak (örneğin konaklama tercihleri ve  satın alma bölümündeki taksit veya nakit ödeme seçiminizi) kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek için de kullanıyoruz
c) Bu çerezler isteğe bağlıdır ve bu sayfanın üstündeki çerez ayarları iletişim kutusundan kaldırılabilir.

Hedefleme/Takip Çerezleri

a) Payava Hotel İnternet sayfalarında en gelişmiş deneyimi sağlamak için hazırlanan bu çerezler, Payava Hotel İnternet sayfalarında hangi sayfaları ziyaret ettiğinizi kaydetmek veya size “en yakın Payava Hotel bayisini bulma” gibi bölgesel hizmetler sunmak için kullanılır. Bu da Payava Hotel İnternet sayfaları dışında İnternet sayfalarını ziyaret ederken size özel reklamlar almanıza neden olabilir
b) Bu çerezler isteğe bağlıdır ve çerez alanından veya bu sayfanın üstündeki iletişim kutusundan açık bir şekilde kabul edilmelidir

Payava Hotel, üçüncü şahıs hizmet sağlayıcılarımız veya ortaklarımız da ziyaret ettiğiniz diğer İnternet sayfalarında gösterilen reklamların performansını yönetmek veya ölçmek için çerez veya başka takip teknolojileri kullanabilir. Payava Hotel İnternet sayfalarını kayıtlı bir kullanıcı olarak veya başka şekilde ziyaret ederek, etkinliklerinizi ve hizmet ve işlevleri kullanma şeklinizi yukarıda bahsedilen teknolojiler ve gelecekte geliştirilebilecek benzer teknolojiler ile takip ettiğimizi biliyor ve bize bunun için izin vermiş oluyorsunuz.

Üçüncü şahıslar Payava Hotel İnternet sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde kendi takip teknolojilerini kurabilir ve bunlara erişebilirler Payava Hotel İnternet sayfalarını kullandığınızda zaman içinde ve farklı İnternet sayfası veya uygulamalar arasında siz ve çevrimiçi etkinlikleriniz hakkında bilgilere erişebilirler. Bu tip takip teknolojilerini nasıl kullanacaklarını kontrol edemeyiz ve kendi gizlilik kuralları bulunmaktadır.

Çerezleri Devre Dışı Bırakma

Çoğu İnternet tarayıcısı, çerezleri kabul edecek şekilde ayarlanmıştır. Tarayıcınızı bazı çerezleri kabul etmeden önce sizi uyaracak veya bazı çerezleri reddedecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Ancak İnternet tarayıcınızda çerez kullanımını devre dışı bırakırsanız Payava Hotel İnternet sayfalarındaki bazı özellikleri kullanmanız zorlaşabilir veya bu özellikler doğru çalışmayabilir.